Seminarium translatorskie
27 października - 11 listopada 1999 

Przekład jako recepcja
prowadzący: Aleksandra Hnatiuk, Adam Pomorski
Celem seminarium było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom zaprezentowania wyników swojej pracy – nowych przekładów oraz omówienia napotkanych trudności. Poszczególne zajęcia poświęcone były zagadnieniom wybranym z jednej strony pod kątem potrzeb słuchaczy, z drugiej zaś pod katem najważniejszych problemów, pojawiających się w przekładach białoruskich, polskich i ukraińskich. Celowo pominięto dotyczące przekładu kwestie teoretyczne, skupiono się natomiast na następujących zagadnieniach:
-  Wzajemna percepcja
-  Pogranicze językowe
-  Pogranicza gatunków
-  Rola powyższych zagadnień dla praktycznej działalności tłumaczy

Każde spotkanie składało się z dwóch części: seminarium poświęconego danemu tematowi oraz prezentacji doświadczeń uczestników seminarium. W każdych zajęciach brali udział goście.

Program:

28.10
Recepcja Mickiewicza na Białorusi i Ukrainie

29.10
Oświecenie i romantyzm u Słowian

2.11
Współczesne przekłady z literatury polskiej na Ukrainie

3.11
Współczesne przekłady z literatury ukraińskiej w Polsce

5.11
Przekłady z łaciny na Ukrainie dawniej i dziś

9.11
Ukraińskie przesłanie Słowackiego. Recepcja twórczości Słowackiego na Ukrainie. Prezentacja fragmentów przekładu Dmytra Pawłyczki