The newly founded Faculty of “Artes Liberales” at the University of Warsaw continues and develops all the scientific activities of the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” (IBI AL) and of the former Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe OBTA (twice the winner of the Hanna Arendt Prize for “innovative programs and interdisciplinary study in the humanities”), which still forms one of its most important departments. From 1992 various scientific programs of interdisciplinary research on the Greek and Roman tradition as well as experimental academic studies (B.A., M.A. Ph.D.) have been realized with a close participation of partners from this region of Europe, chiefly from Ukraine, Russia and Belarus.
More on the history


 • Fotografia - Jerzy Axer
 • Fotografia - Małgorzata Borowska
 • Fotografia - Tadeusz Bujnicki
 • Fotografia - Simon Burton
 • Fotografia - Michał Choptiany
 • Fotografia - Jan Ciechanowski
 • Fotografia - Cristina González Caizán
 • Fotografia - Michał Janocha
 • Fotografia - Maria Kalinowska
 • Fotografia - Przemysław Kaniecki
 • Fotografia - Jan Kieniewicz
 • Fotografia - Zbigniew Kloch
 • Fotografia - Przemysław Kordos
 • Fotografia - Konrad Kuczara
 • Fotografia - Dorota Łagodzka
 • Fotografia - Ewa Łukaszyk
 • Fotografia - Katarzyna Marciniak
 • Fotografia - Jan Miernowski
 • Fotografia - Alina Nowicka-Jeżowa
 • Fotografia - Elżbieta Olechowska
 • Fotografia - Michał Oleszczyk
 • Fotografia - Justyna Olko
 • Fotografia - Patrycja Prządka-Giersz
 • Fotografia - Jacek Raszewski
 • Fotografia - Stefano Redaelli
 • Fotografia - Adam Rotfeld
 • Fotografia - Ewa Rudnicka
 • Fotografia - Krzysztof Rutkowski
 • Fotografia - Janusz Rieger
 • Fotografia - Katarzyna Sadkowska
 • Fotografia - Piotr Salwa
 • Fotografia - Irina Savelieva
 • Fotografia - Anna Skolimowska
 • Fotografia - Paweł Stępień
 • Fotografia - Jerzy Styka
 • Fotografia - Robert Sucharski
 • Fotografia - Jolanta Sujecka
 • Fotografia - Irina Tatarova
 • Fotografia - Kamil Wielecki
 • Fotografia - Piotr Wilczek
 • Fotografia - Cezary Wodziński
 • Fotografia - Witold Wołodkiewicz
 • Fotografia - Szymon Wróbel
 • Fotografia - Agata Zalewska

Sierpień 2016 - Raport końcowy z realizacji projektu systemowego
Opublikowano w Internecie raport końcowy z realizacji projektu systemowego „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce”. Projekt był realizowany przez Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW w partnerstwie z Wydziałem „Artes Liberales” w latach 2011–2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Zapraszamy do lektury raportu.

18-28 września 2016 - Engaged Humanities in Europe
W ramach projektu ,,Engaged Humanities in Europe" organizowana jest szkoła terenowa z udziałem gości z uczelni partnerskich projektu. Przewidziane są w tym czasie warsztaty, badanie terenowe, wydarzenia kulturalne oraz debata z udzialem Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji

- Grant for a research stay at the “Artes Liberales Institute” Foundation and the Faculty of “Artes Liberales”

Research stay is offered within the Open Society Foundations Global Dialogues project. The purpose of the FIAL project is to support the development of the milieu of academics and researchers (coming from Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine) active in the field of humanities and social sciences with special attention paid to the liberal arts education, as well as those who work interdisciplinarily between arts and sciences. More informations.


22-24 czerwca - Facing the Challenge of Identification: New Approaches to Buryat Identities and Their Cross-Border Dynamics
W dniach 22-24 czerwca odbędą się coroczne warsztaty Programu Searching for Identity Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” UW będące zarazem sesją naukową MSH. Więcej informacji.

12-14 czerwca 2016 - RETHINKING THE REPUBLIC OF LETTERS
12-14 czerwca br.  w ramach projektu Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 (COST ACTION IS 1310) odbędzie się konferencja pt. "RETHINKING THE REPUBLIC OF LETTERS". Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych, którym bliska jest tematyka kontaktów intelektualnych w epoce wczesnonowożytnej oraz tzw. "digital humanities". Program.