mini

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1 października 2012 roku i powstał w wyniku przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (IBI AL) powołanego decyzją Senatu UW z dnia 23 stycznia 2008 r. IBI AL był  następcą Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA UW), działającego od roku 1991 r.

Więcej informacji

Misja - Koncepcja - Strategia kształcenia uchwalona przez Radę Wydziału dnia 4 lipca, 2013 r. Tekst do pobrania.

Zapraszamy zainteresowanych do lektury Informatora na temat studiów na Wydziale "Artes Liberales". Informator do pobrania.

 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
 • miniatura
mini

26 stycznia 2015 - "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa

Uprzejmie zapraszam wszystkich studentów Kolegium Artes Liberales na wykład wybitnego historyka literatury rosyjskiej, prof. dra hab. Piotra Fasta pt. "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa.

Wykład z dyskusją odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia 2015 o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 1, Kolegium Artes Liberales UW, ul. Dobra 72.

prof. dr hab. Piotr Wilczek
Kierownik Kolegium Artes Liberales

mini

20 stycznia 2015 - Classics & Communism in Theatre Gallery

Participants (and others who are interested) are invited to admire photographs from the conference Classics & Communism in Theatre which took place at the Faculty of "Artes Liberales" January 15-17, 2015.
Photos
Movie (password: classic2015)

mini

15 do 17 stycznia 2015 r - Classics & Communism in Theatre

Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Classics & Communism in Theatre" organizowaną wspólnie przez Wydział "Artes Liberales" i Uniwersytet w Lublanie od 15 do 17 stycznia, 2015 r. w sali konferencyjnej na Dobrej 72. Jest to czwarta już debata z cyklu "Classics & Communism" (Warszawa 2009, Budapeszt 2010, Lublana 2013, Warszawa 2015). W piątek 16 stycznia grupa studentów z Lublany będzie grała o godz. 19:00 "Żołnierza samochwałę" Plauta.
Program konferencji do pobrania.

mini

- Na styku natury i kultury

Studia doktoranckie w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Wydział Historyczny UW.

Proponujemy studia doktoranckie prowadzone w językach polskim i angielskim z zakresu nauk humanistycznych, służące objaśnianiu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i/lub społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Zamierzamy czerpać z bogatej tradycji badań porównawczych mających utwierdzony dorobek w ramach takich dyscyplin, jak historia idei i cywilizacji, filozofia, filologia, historia sztuki, teoria kultury i komunikacji, ale także ekologia, biologia ewolucyjna i kognitywistka.
Więcej informacji

mini

10-11 December 2014 - Renaissance in the Borderlands: Cultures of Humanism in the Polish and Ottoman Empires

An international conference funded by The Lila Wallace – Reader’s Digest Special Project Grant from VILLA I TATTI, THE HARVARD UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES and the UNIVERSITY OF MINNESOTA.
Programme.

mini

8-10 grudnia - Academia in Public Discourese

W dniach 8-10 grudnia br. odbyła się kolejna konferencja programu "Academia in Public Discourese". Ta część programu zatytułowana była "Expanding the Breathing Space". W tym czasie omówiono cztery projekty Participatory Action Research, które były realizowane przez polsko-rosyjskie zespoły badawcze oraz zastanawiano się nad możliwością kontynuacji rozpoczętych prac.
Program.
Galeria.

mini

5 grudnia 2014 - Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego

Dr Anna Skolimowska otrzymała I nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. S. K. Kuczyńskiego za rok 2013 w kategorii „Edycje Źródłowe” za książkę Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2, Amicorum sermones mutui, Vol. 3 Epistulae Alphonsi Valdesii et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di Gattinara), ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2013.
Wyniki konkursu

mini

26 listopada 2014 - Gained in Translation: Greek and Roman Classics in Afrikaans Literature

Zapraszamy na e-wykład z cyklu SPOTKANIA OBTYMISTOW, w środę 26 XI 2014 r., godz. 10.00: prof. Jo-Marie Claassen (Department of Ancient Studies, Stellenbosch University, South Africa), "Gained in Translation: Greek and Roman Classics in Afrikaans Literature".
Więcej informacji.

19 lutego 2015
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Pawła Miecha

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 13.30
w sali konferencyjnej w siedzibie  Wydziału  „Artes Liberales”
ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
magistra Pawła Miecha
tytuł rozprawy :
Traumatophilic Subjects. Psychoanalytic Case Studies.

Promotor:

Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Wydział „Artes Liberales”

Recenzenci:

Prof. dr hab. Paweł Dybel
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mirosław Loba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW - https://depotuw.ceon.pl/ oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B).


19 lutego 2015
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Julii Madajczak

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 11.30
w sali konferencyjnej w siedzibie  Wydziału  „Artes Liberales”
ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
magister Julii Madajczak
tytuł rozprawy :
Nahualt kinship terminology as reflected in colonial written sources from Central Mexico: a system of classification.

Promotor:

Dr hab. Ryszard Tomicki
profesor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Promotor pomocniczy:

Dr Justyna Olko-Bajer
Wydział „Artes Liberales”

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jan Szemiński
The Hebrew University of Jerusalem
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW - https://depotuw.ceon.pl/ oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B).